5 min. portrait

SYMMETRY oil paitings by Thyra Hilden
THYRA HILDEN STUDIO is a 200m2 workshop in central Copenhagen.
Contact for a studio preview

THYRA HILDEN STUDIO
Kurlandsgade 15A 
2300 Copenhagen S 
Denmark

2021-2023 MUSIC:
Thyra started 2021 releasing her own pop music and she has now released 2 EP’s and 1 full album. The press has highlighted the lyrics for it’s simplicity and depth. The EP “TRAPPED IN DREAMS” was released in 2022 and the EP “LUCID DREAMPOP” has just released in 2023 together with the full album “LOVE DRUGS” 2023. See reviews and listen to Thyra’s dreamy pop music here or on any streaming service.

2020-2023 PAINTINGS:
Thyra Hilden reached by REUTERS and EURONEWS world attention to her SYMETRIC oil paintings. See the oil paintings: SYMMETRY

ENGLISH SUBTITLES:

My name is Thyra. I’m a visual artist with a degree from The Royal Danish Art Academy in Copenhagen.

I work primarily with symmetrical paintings, but earlier in my career I worked with fire and the power of fire that holds both creative and destructive potential. I projected flames and seas of ​​flames onto well-known cultural institutions. For example the largest art museum in Scandinavia, ARoS, Copenhagen Cathedral and, many, many museums around the world. Also the Colosseum in Rome that is one of the Seven Wonders of the world. I’ve set on fire to discuss what cultural heritage means to us. The power of fire is both destructive and life-giving, so these were some really good projects. I’ve also made a light installation that you can have in your home. When you turn it on it creates a shadow of symmetrical patterns from a forest. It’s very poetic and a bit spooky. Like a thorn rose forest that fills the room and surrounds you. 

Another small scale installation of mine is the soap bubble that lasts forever. Because I want something fragile to last forever. It’s a lamp that you can have in your home, to let the fragility into everyday life. I believe it’s very poetic.

At this point of my career I mainly work with symmetrical oil paintings because I find symmetry extremely fascinating. All life, all conscious living things, are symmetrical. Trillions of animals and humans are symmetrical! When I see something symmetrical, there’s a consciousness present, it makes me consider life itself. As if symmetry is a kind of key to the origin of life or to a genetic code that repeats itself. Yet when something is repeated there’s always a small change. You can never make a symmetry that is completely identical. That shift is fascinating for an artist.

I’m inspired by the psychologist Hermann Rorscharch who a 100 years ago made symmetrical inkblots that call on fantasy and seduce the imagination. Likewise my paintings will not dictate what people should see. But I hope the viewer is seduced and the imagination sparks visions. Maybe a burning boat, some headless wolves, or a girl riding a tiger … or some other thing. The imagination runs free.

My pictures are also very chaotic and spontaneous. The moment they become symmetrical and chaos is mirrored structures will emerge. Order and harmony evoke in chaos. It’s precisely in this leap, where things are reflected, that magic happens. As if a narrative emerged that I cannot explain. Just like the consciousness that reflects reality. That mirroring is magical.

My paintings are also an invitation for something to happen. Just like when two people meet and magic happens I hope that my pictures inspire the imagination and make magic happen.

It’s like the mirror axis opens a crack and makes you wonder ‘what is life?’ ‘What is consciousness?’ Well, I’m not the one to tell what the picture should mean. I don’t quite know what they’re about. Maybe it’s that there’s another side to things. I don’t know.


DANSK:

Jeg hedder Thyra, jeg er billedkunstner og uddannet på kunstakademiet i københavn.

Jeg arbejder primært med symmetriske malerier, men tidligere i min karriere arbejdede jeg med ild og ildens kraft, der er modsatrettet både skabende og destruktiv. Jeg projicerede flammer og flammehav op på kendte kulturinstitutioner, som fx. det største kunstmuseum i Skandinavien AROS, Vor Frue Domkirke i København, mange, mange museer rundt omkring i verden, men også Colosseum i Rom, som er en af verdens 7 vidundere, har jeg sat ild til, for at diskutere ‘hvad betyder vores kulturarv for os?’. Ildens kraft er både destruktiv og livgivende, så det var nogle rigtig gode projekter.

Jeg har også lavet en lysinstallation som du kan have i dit hjem. Når du tænder for den skaber den et skygge mønster rundt i rummet, fyldt med symmetriske mønstre fra en skov. Det er meget poetisk og en smule uhyggeligt, ligesom en tornerose skov der omslutter dig.

En anden installation, eller lampe, jeg har lavet er en sæbebobbel som varer evigt, fordi jeg vil gerne have noget skrøbeligt til at vare evigt. Det er en lampe som du kan have i dit hjem for at få skrøbeligheden ind i hverdagen, det synes jeg er meget poetisk.

Men, nu i min karriere arbejder jeg primært med asymmetriske oliemalerier, fordi symmetri fascinerer mig helt utrolig meget. Alt liv, alt hvad der er levende og bevidst er symmetrisk. Dyr, billioner af dyr og mennesker er symmetriske. Det er som om, at når jeg ser noget symmetrisk, så er der en bevidsthed til stede, som vækker spørgsmål til liv. Det er som om at symmetri er en slags nøgle til livets oprindelse eller til en genkode der gentager sig. Men samtidigt når noget gentager sig, så er der altid en forskydning, og man kan aldrig lave en symmetri der er fuldstændig identisk. Den forskydning er fascinerende som kunstner.

Jeg er inspireret af Hermann Rorschach der var psykolog for 100 år siden, der lavede nogle symmetriske tryk. Og de her tryk de kalder på fantasien og forfører fantasien til at se nogle billeder. Og på samme måde i mine malerier så vil jeg ikke diktere hvad folk skal se, men jeg håber at man bliver forført og fantasien danner nogle billeder. Som fx. en brændende båd, nogle hovedløse ulve eller en pige der ridder på en tiger, eller nogle andre ting. Fantasien bliver forført.

Mine billeder er også meget kaotiske, spontane. Og i det øjeblik de bliver symmetriske, at det kaos spejles, så opstår der pludselig en struktur. Der opstår en orden og en harmoni i det her kaos. Det er lige præcis i det her spring, hvor tingene spejler sig, at der sker noget magisk. Her er det, ligesom om at en fortælling opstår, som jeg ikke kan forklare. Ligesom bevidstheden der spejler virkeligheden. Lige præcis den spejling er magisk.

Mine billeder er også en invitation til at noget skal opstå. Lige som når to mennesker mødes og der opstår noget magi, så håber jeg at billederne invitere til at forføre fantasien, og der opstår noget magisk.

Det er ligesom at spejlingsaksen den åbner en sprække til forundring omkring ‘hvad er liv ? Hvad er bevidsthed ?

Ja, uden at jeg skal fortælle hvad billedet skal betyde. Jeg ved ikke helt hvad de handler om. Måske er det at der findes en anden side til ting. Men, jeg ved det ikke.